E-archiwum

e-archiwum

DOTACJE NA INNOWACJE


E-Archiwum - stworzenie kompleksowego systemu archiwizacji i zarządzania dokumentacją biznesową.


W dniu 02/07/2013 została podpisana umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-26-166/12-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowana przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową a firmą INTER KODEX Danuta Papaj na realizacje projektu pn. "E- Archiwum- Stworzenie kompleksowego systemu archiwizacji i zarządzania dokumentacją biznesową".

Okres trwania projektu 01.08.2013 - 31.07.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.


ZAPYTANIA OFERTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU